IT & Netwerkbeheer

Voorkom storingen, bespaar tijd en geld!

Netwerkbeheer
Diaz IT ontwikkelt en implementeert computernetwerken. Wij dragen zorg voor het beheer en garanderen de continuïteit van de systemen. Onze netwerken zijn niet alleen Microsoft Windows georiënteerd. Ook kunnen wij uw eventuele behoefte in Linux- en Apple-oplossingen voor u realiseren.

Snelheid van handelen en efficiënte informatie-uitwisseling bepalen meer dan ooit de groei- en overlevingskansen van een organisatie. De ICT-infrastructuur speelt daarom een strategische rol in het bedrijfsproces. Om deze infrastructuur in topconditie te houden is het daarom raadzaam regelmatig onderhoud te plegen om problemen tijdig te voorzien. Mocht er zich dan onverhoopt toch een probleem voordoen, dan kunt u er van op aan dat u snel wordt bijgestaan door een medewerker van Diaz IT.

Adaptatievermogen is essentieel
Doordat de wereld steeds sneller verandert moet een organisatie ook in staat zijn haar processen hierop aan te passen. De ICT-infrastructuur dient daarom met deze veranderingen mee te groeien zonder dat enorme (des)investeringen noodzakelijk zijn.

Voor een organisatie waarvoor ICT geen core-business is, is het niet makkelijk dit te realiseren. In veel gevallen is er sprake van pluriforme omgevingen (diverse platformen, leveranciers, netwerken, et cetera.) en kost het veel moeite en geld om de kennis van schaars ICT-personeel up-to-date te houden.

Omdat de professionals van Diaz IT gewend zijn met en in diverse omgevingen te werken én met de laatste stand van de techniek bekend moeten zijn, zullen zij beter in staat zijn om op veranderingen te anticiperen. Diaz IT levert diensten die het inrichten van uw netwerk omvatten tot en met het gedeeltelijk of volledig uitbesteden van systeembeheer, respectievelijk outtasking en outsourcing genoemd. Beheer- en ondersteuningsactiviteiten kunnen ook (gedeeltelijk) op afstand worden gedaan.

Hebben wij uw interesse gewekt?

Stuur dan gerust een mailtje naar of bel naar

Contact opnemen